Alkid poliüretan esaslı, saç ve metal yüzeyler için özel formüle edilmiş, atmosfer şartlarına ve kimyasallara dirençli sonkat boyadır.